မဂၤလာပါ
အႏုပညာဖန္တီးမႈေတြအမ်ားၾကီးရွိတဲ့ ATELIER ျပခန္းကိုေခၚသြားမယ္ေနာ္
February 6 2019
ATELIER ျပခန္းကိုလူငယ္ပန္းခ်ီအႏုပညာရွင္မ်ားလာေရာက္ကာပန္းခ်ီလက္ရာမ်ားျပသႏုိင္ရန္ ၊ YGN WALLSမွာဆြဲထားေသာပန္းခ်ီပညာရွင္မ်ားရဲ႕ပန္းခ်ီလက္ရာမ်ား ျပသဖို႔အတြက္ ႏွင့္ ATELIER ျပခန္းမွရတဲ့အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို YGN WALLSရဲ႕ေနာက္ေနာင္လာမယ့္စီမံကိန္းမ်ားမွာအသံုးခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ရည္ရြယ္ျပီးဖြင့္ခဲ့ေၾကာင္းကို ကိုသန္းထြဋ္မွေျပာျပေပးခဲ့ပါတယ္။(၆.၂.၂၀၁၉)ရက္ေန႔ မဂၤလာပါအစီအစဥ္
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.20