အႏုပညာမိုးေကာင္းကင္
အသစ္ထပ္မံျမင္ေတြ႕ရဖို႔ရွိေနတဲ့ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ဝက္ဝက္ကြဲေအာင္ ပြင့္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား
February 7 2019
ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၂၂)ရက္ေန႔မွာ ႐ုံတင္ျပသေတာ့မည့္ ဝက္ဝက္ကြဲေအာင္ ပြင့္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား၏ character မိတ္ဆက္ႏွင့္အတူ teaser ကို ပရိသတ္ႀကီးျမင္ေတြ႕ခံစားႏိုင္ေအာင္ တင္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္။(၇.၂.၂၀၁၉-အႏုပညာမိုးေကာင္းကင္)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.20