မဂၤလာပါ
အဆစ္ေရာင္ေနတာနဲ႔တကြ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းတဲ့ျဖစ္စဥ္ကလည္းတျပိဳင္တည္းသြားေနပါတယ္
January 28 2019
(၆.၁၂.၂၀၁၈)ရက္ေန႔ မဂၤလာပါအစီအစဥ္မွာေတာ့ အဆစ္ေရာင္ေရာဂါေ၀ဒနာရွင္မ်ားအတြက္စားေသာက္ေနထိုင္မႈပံုစံမ်ားကို ေဒါက္တာယဥ္မင္းစုိးမွေဆြးေႏြးေျပာၾကားေပးသြားပါတယ္။
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.20